Vi stödjer hjälporganisationer

Som webbyrå är vi stolta att vi gör skillnad och stödjer hjälporganisationer. Genom ditt beslut att samarbeta med oss så hjälper även du till att göra skillnad, för ökat stöd till flera.

BRIS

All verksamhet i Bris utgår från FN:s konvention om barns rättigheter (barnkonventionen) och barnsynen i denna. Bris är en barnrättsorganisation där syftet med verksamheten är att stärka barns rättigheter och förbättra barn och unga i utsatta livssituationer

 


Vill du också stödja

BRIS med en gåva ?

MIN STORA DAG

Vi stödjer Min Stora Dag, som uppfyller önskningar och skapar glädjefyllda upplevelser, så kallade Stora Dagar, för barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser. Min Stora Dag ger över 8 000 barn glädjefyllda upplevelser. Hela 200 000 barn och unga i Sverige kämpar med en allvarlig sjukdom eller diagnos.

En Stor Dag ger kraft att fortsätta orka kämpa i en tuff vardag.

 

Vill du också stödja

MIN STORA DAG med

en gåva ?